Vật nổ được xem nhiều/Most Viewed


Landmine, HE, AT, TM-57

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: USSR/Liên Xô (cũ)

Lượt xem/Views: 3838

Landmine, HE, AT, TM-46

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: USSR/Liên Xô (cũ)

Lượt xem/Views: 2359

Mortar 81mm, HE, M374

Nhóm/Family: Mortar/Đạn cối

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 2336

Landmine, HE, APERS, M16A2

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 2306

BLU-26/B; BLU-36/B; BLU-59/B; BLU-36(T-1)/B

Nhóm/Family: Bomb Unit/Bom con (thường gọi: Bom bi ổi)

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 1983

M83 (Butterfly), 4-Pound

Nhóm/Family: Bomb Unit/Bom con

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 1358

Projectile 175mm, HE, M437

Nhóm/Family: Projectile/Đạn pháo

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 1331

Landmine, HE, APERS, M16A1

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 1066