Vật nổ được xem nhiều/Most Viewed


Landmine, HE, AT, TM-57

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: USSR/Liên Xô (cũ)

Lượt xem/Views: 352

Projectile 175mm, HE, M437

Nhóm/Family: Projectile/Đạn pháo

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 248

Rocket 66mm, Incendiary, M74

Nhóm/Family: Rocket/Rocket

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 164

BLU-26/B; BLU-36/B; BLU-59/B; BLU-36(T-1)/B

Nhóm/Family: Bomb Unit/Bom con (thường gọi: Bom bi ổi)

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 118

Landmine, HE, AT, TM-46

Nhóm/Family: Mine/Mìn

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: USSR/Liên Xô (cũ)

Lượt xem/Views: 108

Mortar 120mm, HE, Type 843, Chinese

Nhóm/Family: Mortar/Đạn cối

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: China (P.R)/Trung Quốc

Lượt xem/Views: 84

BLU-17/B

Nhóm/Family: Bomb Unit/Bom con

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 77

BLU-63/B, BLU-63A/B, BLU-86/B, BLU-86A/B

Nhóm/Family: Bomb Unit/Bom con (thường gọi: Bom bi ổi)

Quốc gia sản xuất/Country of Origin: US/Hoa Kỳ

Lượt xem/Views: 74